Klorlama nasıl yapılır?

Yaşam

suyun-faydalari
Klorlama, suyun içinde bulunan zararlı veya hastalığa neden olabilecek mikroorganizmalardan temizlenmesi için yapılmaktadır.
Klorlama nasıl yapılır?

Klorlama işlemi, suyun PH derecesine göre yapılması gereken ve uzmanlık gerektiren bir işlem olduğu için herkesçe yapılmaması tavsiye edilir.

Klorlama işleminin çeşitli aşamaları vardır. Öncelikle klorlanacak suyun bulunduğu tesisin yapısının tespit edilmesi ve buna göre gerekli önlemlerin alınarak hazırlıkların yapılması gerekir.
Su arıtma tesisinin akışı

– Barajdan gelen suyun havalandırılması.
– Su karışımının oksitlenmeye yardımcı olması ve dezenfeksiyon amacıyla klorlanması.
– Sülfürik asit ile pH ayarlanması.
– Pıhtılaştırıcı Alüminyum Sülfat (Al2(SO4)3) ve pıhtılaştırıcı yardımcısı polielektrolit dozlaması.
– Kimyasal işleme tabi tutulmuş olan suyun yatay tabanlı durultucu tanklarında durulması.
– Eğer gerekiyorsa durultma işleminden sonra klorlama Potasyum Permanganat (KMnO4) ve Aktif Karbon dozlaması da yapılabilir.
– Hızlı (D tipi) filtrelerde filtreleme yapılması.
– Filtrelenmiş suyun dezenfeksiyon için klorlanması ve kontak tankına girmeden kireç ile pH ayarlanması.
– Suyun 20 dakikadan az olmayan bir süre içinde kontak tankında tutulması. Kontak tankı içinde tankın orta noktasından ilave klor uygulanabilir.
Klorlama uygulamaları

Klorlama amaca bağlı olarak çeşitli şekillerde uygulanmaktadır. Bu uygulamalardan başlıcaları aşağıda verilmiştir.
Basit Klorlama

Arıtma gerekmeyen temiz sulara veya filtrasyon gibi basit bir arıtmadan sonra yapılan klorlama basit klorlama olarak adlandırılır. Bu uygulamada artık klor serbest klor şeklindedir.
Serbest Artık Klor Klorlaması

Arıtmadan geçmiş sulara sonuçta kalacak artık klorun en az %80’inin serbest klor olacağı şekilde yapılan klorlamadır. Bu uygulamada sudaki amonyak ve organik azot önem taşır. Yöntem Kırılma Noktası klorlaması olarak da adlandırılır.
Serbest Artık Klor Klorlaması ve Klor Giderme

Bu yöntem serbest artık klorlaması ile aynı şekilde uygulanır. Ancak klorlama sonrası serbest klorun bir kısmı giderilir. Bu uygulama Süper Klorlama ve klor giderme olarak da bilinmektedir.
Kloraminasyon

Bu uygulamada amaç suyu klorlamadan önce amonyak ilave ederek sonuçta monokloramin şeklinde artık klor kalmasının sağlanmasıdır.
Ön Klorlama

Su arıtmasında bütün işlemlerden önce yapılan klorlamadır.
Ara Klorlama

Su arıtımında arıtma kademeleri arasında özellikle filtrasyon öncesi yapılan klorlamadır.
Atık su Klorlaması

Atık su arıtımında arıtma sonunda organik madde giderilmesi ve dezenfeksiyon amacıyla yapılan son klorlama dışında arıtma işlemleri arasında çeşitli noktalarda değişik amaçlarla yapılmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İşlem Sonucunu Girin * Zaman sınırı tükendi. Lütfen CAPTCHA'yı yeniden yükleyin.